gok - instalacje gazu płynnego

Historia

GOK - siedziba firmyFirma GOK Regler & Armaturen GmbH & Co. KG została założona w 1968 we Frankonii w Ochsenfurcie przez Panów Karla-Heinza Kleinego i Josefa Gottfrieda. Pan Karl-Heinz Kleine posiadając już ogromną wiedzę w dziedzinie techniki regulacji zapragnął urzeczywistnić swoje idee i umiejętności we własnej firmie.
Od samego początku zatrudnił ekspertów, których rekrutował na terenie całych Niemiec. Jego jednoznacznym celem było zdobycie przodującej pozycji na polu techniki regulacji instalacji olejowych i gazu płynnego. Krótko po stworzeniu firma GOK przyczyniła się w znacz­nym stopniu do wprowadzenia w życie nowych rozwiązań w tej dziedzinie.
Ważne impulsy oraz wypróbowane techniczne rozwiązania działu badań i rozwoju firmy GOK prowadziły do powstawania nowych trendów przekraczających dotychczasowe przepisy.
Dzięki temu powstała konstruktywna współpraca z ustawodawcą który powoływał się często na rozwiązania firmy GOK w mo­mencie wprowadzania w życie nowych zaleceń i przepisów. Bardzo szybki wzrost przedsiębiorstwa w pierwszych 10 latach istnienia został przypieczętowany przejęciem dalszych 3 firm. To tradycyjne rodzinne przedsiębiorstwo w Marktbreit kierowane jest dzisiaj przez Pana Dietera Kleinego, syna założyciela firma GOK.

GOK w świecie

W Niemczech w ciągu ostatnich 30 lat GOK wpisał się do annałów historii techniki regulacji i jest obecnie na najlepszej drodze sukces ten powtórzyć na arenie międzynarodowej.
W tym celu intensyfikowana jest współpraca z partnerami handlowymi na terenie Europy Zachodniej oraz stwarzane są nowe kontakty na terenie Europy Wschodniej.

Jakość GOK-a

Dowodem tego, że zasadą GOK jest dostarczanie najlepszej jakości, jest wprowadzenie systemu kontroli jakości DIN EN ISO 9001. Klient korzysta dzięki temu z optymalnych struktur organizacyjnych zapewniających stałą wysoką jakość produktów.
Pracownicy firmy GOK są członkami gremiów zajmujących się ustalaniem europejskich norm i przepisów. GOK jest między innymi członkiem Europejskiego Komitetu w Paryżu. Pozwala to na natychmiastowe wdrażanie najnowszych zaleceń do prac konstrukcyjnych.
Produkcja odbywa się wyłącznie na terenie Niemiec. Produkty GOK charakteryzują się niezawodnością funkcjonowania i znikomym procentem reklamacji.
Każdy produkt firmy GOK poddawany jest w czasie produkcji jednostkowej kontroli zarówno funkcjonowania jak i jakości.
GOK prowadzi całoroczną produkcję gwarantując dzięki temu szybkie dostawy także w okresie wakacyjnym i urlopowym.

zastosowanie w instalacjach gazu płynnego cd zastosowanie w instalacjach gazu płynnego schemat instalacji gazowej
Instalacje ze zbiornikiem
poziom bezpieczeństwa Reduktor 1. stopnia typu 61F4B PS 16 bar Numer artykułu  
reduktor 1 do bezpośredniego podłączenia na zbiorniku gazu płynnego w instalacjach
z reduktorem niskociśnieniowym
składa się z: reduktora 1. stopnia
Zalety i wyposażenie
 • króćce POL, śruby mocujące i elementy wewnętrzne ze stali nierdzewnej
  Dopuszczenie
 • EG badania typu zgodnie z Dyrektywą Ciśnieniową
 • "E" sprawdzony
  Dane techniczne
 • Ciśnienie na wejściu: 2,0 do 16,0 bar
   
Regulator stopnia wstępnego typu 61F4B
POL x G 3/4 KN 1,5 bar 24 kg/h
POL x IG G 1/2 1,5 bar 24 kg/h

01 266 36
01 266 35
 

poziom bezpieczeństwa Reduktor 1. stopnia typu 61F4B PS 16 bar Numer artykułu  
reduktor 2 do bezpośredniego podłączenia na zbiorniku gazu płynnego w instalacjach
z reduktorem niskociśnieniowym
składa się z: reduktora 1. stopnia z wydmuchowym zaworem
bezpieczeństwa PRV
Zalety i wyposażenie
 • króćce POL, śruby mocujące i elementy wewnętrzne ze stali nierdzewnej
 • zabezpieczenie przed owadami
  Dopuszczenie
 • EG badania typu zgodnie z Dyrektywą Ciśnieniową
 • "E" sprawdzony
  Dane techniczne
 • Ciśnienie na wejściu: 1,5 do 16,0 bar
   
Reduktor 1. stopnia typu 61F4B
z wydmuchowym zaworem bezpieczeństwa
POL x G 3/4 KN 0,7 bar 24 kg/h 
POL x IG G 3/8 0,7 bar 24 kg/h


01 266 63
01 266 65
 

reduktor 1 Reduktor niskiego ciśnienia PS 16 bar Numer artykułu  
 

reduktor 1

reduktor 1
do montażu w instalacjach gazu płynnego przed wprowadzeniem do budynku
składaj się z: reduktora niskociśnieniowego 2. stopnia z wydmuchowym
zaworem bezpieczeństwa PRV
Zalety i wyposażenie
 • zabezpieczenie przed owadami
  Dopuszczenie
 • DVGW (Niemiecki Związek Gazowniczo-Wodny)- sprawdzony
 • EG badania typu zgodnie z Dyrektywą Ciśnieniową
  Dane techniczne
 • Ciśnienie na wejściu: 0,5 do 2,5 bar
   
Reduktor niskiego ciśnienia typu 104F2.S-50
IG G 1/2 x IG G 1/2 50 mbar 4 kg/h
IG G 1/2 x IG G 1/2 50 mbar 6 kg/h 

01 604 00 
01 407 00
 
Reduktor niskiego ciśnienia typu 01641
ÜM G 1 x IG G 1/2 37 mbar 12 kg/h 
IG G 1/2 x IG G 1/2 37 mbar 12 kg/h 
ÜM G 1 x ÜM G 1 37 mbar 12 kg/h 
ÜM G 3/4 x ÜM G 3/4 37 mbar 12 kg/h 
ÜM G 1 x ÜM G 1 50 mbar 12 kg/h 
IG G 1/2 x IG G 1/2 50 mbar 12 kg/h

01 641 34
01 641 37
01 648 41
01 648 42
01 648 51
01 641 35
 


Reduktor do zastosowań przemysłowych
reduktor 1 Reduktor 1. stopnia PS 25 bar  Numer artykułu  
reduktor 1

reduktor 1

 
do bezpośredniego podłączenia na zbiorniku gazu płynnego
składa się z: reduktora 1. stopnia
Zalety i wyposażenie
 • reduktor regulowany z manometrem, urządzenie nastawcze w pokrętle
 • króćce POL, śruby mocujące i elementy wewnętrzne ze stali nierdzewnej
  Dane techniczne
 • ciśnienie na wejściu: ciśnienie na wyjściu + min. 1,5 bar do maks. 16,0 bar
   
Reduktor 1. stopnia z manometrem
ze zmienną nastawą
POL x G 1/2 LH-KN 1,0-4,0 bar 24 kg/h 
POL x G 3/4 LH-KN 1,0-4,0 bar 24 kg/h 

01 530 36
01 530 37
 
nastawiony na stałą wartość
POL x IG G 1/2 1,5 bar 60 kg/h

01 256 00
 

reduktor 1 Reduktor średniego ciśnienia PS 16 bar Numer artykułu  
reduktor 1 do montażu w instalacjach gazu płynnego przed wprowadzeniem do budynku
składa się z: reduktora 1. stopnia
Zalety i wyposażenie
 • reduktor regulowany z manometrem (dostarczonym osobno) i urządzeniem
  nastawczym w pokrętle
  Dane techniczne
 • ciśnienie na wejściu: ciśnienie na wyjściu + min. 1,5 bar do maks. 16,0 bar
   
Reduktor średniego ciśnienia
IG 1/2 NPT x IG 1/2 NPT 0,5-3,5 bar 100 kg/h od pe=pwejśc.: 4,0 bar
51 033 00  

reduktor 1 Reduktor niskiego ciśnienia typu D150 PS 16 bar Numer artykułu  
 

reduktor 1

 
do montażu w instalacjach gazu płynnego przed wprowadzeniem do budynku
składa się z: reduktora 2. stopnia, opcjonalnie z wydmuchowym zaworem
bezpieczeństwa PRV oraz z odcinającym zaworem bezpieczeństwa SAV
Zalety i wyposażenie
 • króciec pomiarowy i zabezpieczenie przed owadami
  Dopuszczenie
 • EG Badanie typu zgodnie z Dyrektywą Gazową (24 kg/h) tylko dla
  typu D150
  Dane techniczne
 • Nominalne natężenie przepływu:
  30 kg/h propanu-butanu, ciśnienie na wejściu powyżej 0,5 bar
  45 kg/h propanu-butanu, ciśnienie na wejściu powyżej 1,0 bar
  60 kg/h propanu-butanu, ciśnienie na wejściu powyżej 1,5 bar
 • ciśnienie na wejściu: 0,5 do 2,5 bar
   
Reduktor niskiego ciśnienia typu D150
IG G 1 x IG G 1 50 mbar 20-60 kg/h 
IG G 3/4 x IG G 3/4 50 mbar 20-60 kg/h

51 640 00
51 642 00
 
z wydmuchowym zaworem bezpieczeństwa PRV
bez odcinającego zaworu bezpieczeństwa SAV
IG G 1 x IG G 1 50 mbar 20-60 kg/h 
IG G 3/4 x IG G 3/4 50 mbar 20-60 kg/h 
IG G 3/4 x IG G 3/4 37 mbar 24 kg/h 
IG G 3/4 x IG G 3/4 37 mbar 24 kg/h 
Zaleca się montaż filtra gazu (nr kat. 02 013 10)!

51 641 00
51 643 00
51 643 88 
51 643 89
 

reduktor 1 Reduktor niskiego ciśnienia typu KDR100 PS 4 bar Numer artykułu  
reduktor 1 do montażu w instalacjach gazu płynnego za wprowadzeniem do budynku
składa się z: dwustopniowego reduktora 2. stopnia, odcinającego zaworu
bezpieczeństwa SAV, membrany bezpieczeństwa, zintegrowanego
termicznego zaworu odcinającego i sita na wlocie
Dopuszczenie
 • EG badania typu zgodnie z Dyrektywą Ciśnieniową
  Dane techniczne
 • nominalny przepływ dla ciśnienia nominalnego 50 mbar:
  100 kg/h propanu-butanu, ciśnienie na wejściu do 1,0 bar
  85 kg/h propanu-butanu, ciśnienie na wejściu do 2,5 bar
 • ciśnienie na wejściu: 0,5 do 2,5 bar
   
Reduktor niskiego ciśnienia typu KDR100
IG Rp 1 x IG Rp 1 37 mbar 70 kg/h 
IG Rp 1 x IG Rp 1 50 mbar 85-100 kg/h

05 706 37
05 706 00
 

reduktor 1 Zestaw reduktorów zbiornikowych PS 25 bar Numer artykułu  
reduktor 1 w kształcie litery "T" do bezpośredniego podłączenia na zbiorniku
gazu płynnego
składa się z: reduktora 1. stopnia, reduktora niskociśnieniowego 2. stopnia,
odcinającego zaworu bezpieczeństwa SAV oraz wydmuchowego zaworu
bezpieczeństwa PRV
Zalety i wyposażenie
 • nadaje się szczególnie dobrze do niskociśnieniowych sieci gazowych
 • króćce POL, śruby mocujące i elementy wewnętrzne ze stali nierdzewnej
 • podpora o zmiennej wysokości również do montażu w pozycji ukośnej
 • przyłącze zasilania awaryjnego G 3/8 gwint lewoskrętny stożek wewnętrzny,
  z zaworem zwrotnym
 • króciec pomiarowy i zabezpieczenie przed owadami
  Dopuszczenie
 • Pojedyncza armatura sprawdzona Niemiecką Normą Przemysłową lub przez
  Niemiecki Związek Gazowniczo-Wodny lub EG Badanie typu
 • "E" sprawdzony
  Dane techniczne
 • Ciśnienie na wejściu: 1,5 do 16,0 bar
   
Zestaw reduktorów zbiornikowych
POL x IG G 1 50 mbar 24 kg/h 
POL x IG G 1 50 mbar 60 kg/h

05 331 01 
05 330 61
 


Instalacje butlowe na butle 11kg
reduktor 1 Reduktor niskiego ciśnienia typu EN 61 PS 16 bar Numer artykułu  
reduktor 1 do podłączenia do butli z gazem płynnym o napełnieniu do 14 kg
Zalety i wyposażenie
 • wyjście pod kątem 90° - nadaje się szczególnie w przypadku małej
  powierzchni montażowej
  Dopuszczenie
 • EG-Badanie typu zgodnie z Dyrektywą dotyczącą urządzeń spalających
  paliwa gazowe
   
Reduktor niskiego ciśnienia typu EN 61
wyjście proste
Komb.A x G 1/4 LH-KN 37 mbar 1 kg/h 
Komb.A x G 1/4 LH-KN 37 mbar 1,5 kg/h 
KLF x G 1/4 LH-KN 50 mbar 1,5 kg/h 


01 001 36 
01 115 36
01 115 00
 
wyjście proste
KLF SW 27 x 8mm nasadka pod wąż 37 mbar 1,5 kg/h
01 115 42  
wyjście 90°
G 3/8 LH-ÜM x 8mm nasadka pod wąż 37 mbar 1 kg/h
01 115 45  

Instalacje butlowe na butle 33 kg
reduktor 1 Instalacje butlowe PS 16 bar - automatyczny przełącznik Numer artykułu  
reduktor 1 specjalnie do stosowania w instalacjach przydomowych i przemysłowych,
do podłączenia do butli z gazem płynnym o napełnieniu 11/33 kg
składa się z: przewodów wężowych, automatycznego przełącznika, reduktora
niskociśnieniowego z wydmuchowym zaworem bezpieczeństwa PRV,
przejściówki do podłączenia do rur (połączenie rurowe 12 mm), złączek
gwintowanych, opcjonalnie: zdalny wskaźnik z wyświetlaczem,
transformatorem i puszką natynkową
Zalety i wyposażenie
 • pobór gazu odbywa się na zmianę z obu stron
 • wymiana butli możliwa bez przerywania pracy instalacji
 • niezawodna, nie wymagająca dalszej obsługi konstrukcja dzięki
  wbudowanemu wskaźnikowi praca-rezerwa (zielone/czerwone)
 • zabezpieczenie: uniemożliwia przepływ gazu podczas wymiany butli
 • opcjonalnie ze wskaźnikiem elektronicznym (tylko typ AUV), z przewodem
  o maksymalnej długości 25 m i przekroju 1,5 mm2
  Dopuszczenie
 • Pojedyncza armatura sprawdzona Niemiecką Normą Przemysłową lub przez
  Niemiecki Związek Gazowniczo-Wodny lub EG Badanie typu
   
Instalacja dwubutlowa , 37 mbar, 4 kg/h z:
automatyczny przełącznik 
automatyczny przełącznik

02 028 37 
02 028 36
 
Instalacja dwubutlowa, 50 mbar, 4 kg/h z:
automatyczny przełącznik
02 028 00  
Instalacja czterobutlowa, 37 mbar, 4 kg/h z:
automatyczny przełącznik nowy (AUV)
02 031 36  
Instalacja czterobutlowa, 37 mbar, 6 kg/h z:
automatyczny przełącznik
02 031 37  
Instalacja czterobutlowa, 50 mbar, 6 kg/h z:
automatyczny przełącznik
02 031 00  
Instalacja sześciobutlowa, 37 mbar, 10 kg/h z:
automatyczny przełącznik
02 032 36  


Filtr do fazy ciekłej
  Filtr do instalacji gazu napędowego PS 25 bar  Numer artykułu  
reduktor 1 do montażu w instalacjach gazu napędowego
Zalety i wyposażenie
 • wkład filtrujący ze stali nierdzewnej, nadający się do mycia
  Dane techniczne
 • Wielkość oczek: 100 um
   
Filtr do instalacji gazu napędowego
KLF SW 27 x AG KLF wydanie kątowe 
Komb.A x AG GF wydanie kątowe 

52 061 02
52 061 05
 


technika grzewcza

Projekt: Agencja Reklamy "J.V. DUET"